Człowiek szlachetny jedna sobie przyjaciół wykształceniem, a w doskonaleniu się pomagają mu przyjaciele. – Konfucjusz

 

 

Kursy językowe prowadzone przez native speakerów w Confucius Classroom w Kolegium Jagiellońskim przygotują Ciebie do egzaminów HSK.

Egzaminy HSK to zestandaryzowane testy sprawdzające poziom znajomości języka chińskiego przez obcokrajowców. Poziomy egzaminu skorelowane zostały poziomami biegłości językowej według Rady Europy:

Poziom HSK Poziom CEF Ilość słownictwa
HSK poziom 1 A1 150
HSK poziom 2 A2 300
HSK poziom 3 B1 600
HSK poziom 4 B2 1200
HSK poziom 5 C1 2500
HSK poziom 6 C2 ponad 5000

HSK poziom 1 – zdający rozumie i używa bardzo prostych chińskich słów i zwrotów, ma podstawowe umiejętności komunikacyjne oraz ma zdolność do podjęcia dalszej nauki języka.

HSK poziom 2 – zdający ma znaczny zasób podstawowego chińskiego słownictwa, komunikuje się przy prostych i codziennych czynnościach wymagających bezpośredniej wymiany informacji.

HSK poziom 3 – zdający komunikuje się po chińsku na poziomie podstawowym w swoim życiu prywatnym, akademickim i zawodowym, jak również podczas podróży do Chin.

HSK poziom 4 – zdający konwersuje po chińsku w szerokim zakresie tematów i komunikuje się płynnie w rozmowach z rdzennymi Chińczykami.

HSK poziom 5 – zdający czyta chińskie gazety i magazyny, ogląda chińskie filmy i przedstawienia, potrafi wygłosić przemówienie w języku chińskim.

HSK poziom 6 – zdający bez problemu rozumie pisemne i mówione informacje po chińsku, potrafi skutecznie wypowiedzieć się po chińsku zarówno w mowie, jak i na piśmie.

EGZAMIN HSK

Oficjalna strona: https://bit.ly/2J788tp

Strony pomocnicze: https://bit.ly/2Hbs2my

Lista znaków obowiązujących na poszczególnych poziomach HSK – przy podziale na klucze: https://bit.ly/2JZTTI7

Lista zagadnień gramatycznych obowiązujących na poszczególnych poziomach HSK: https://bit.ly/2HJPvwa